Skip to content

Gif
mo
sjette!

Om ervoor te zorgen dat de opbrengst in de juiste handen belandt, werken we samen met Te Gek!?, een organisatie die het taboe rond geestelijke gezondheid wil doorbreken. Speciaal voor Karavaan maakte Te Gek!? een selectie van bedrijven en acties die onze steun ten volste kunnen benutten. 

te gek!? maakt van het hoofd een zaak!

Eén persoon op vier krijgt ooit te maken met psychische problemen. Door hardnekkige vooroordelen, stigmatisering, schaamte of gebrek aan kennis wordt er te weinig gepraat over hoe iemand zich echt voelt en vaak te laat hulp ingeschakeld. Te Gek!? probeert daar verandering in te brengen door in Vlaanderen:

  • psychische kwetsbaarheid beter bespreekbaar te maken door het aanbieden van betrouwbare informatie;

  • stigma’s weg te werken door informatieve en taboedoorbrekende campagnes op te zetten rond geestelijke gezondheid en psychische problemen

  • een breed draagvlak te creëren met behulp van sympathisanten en medestanders om zo werk te maken van een betere geestelijke gezondheid.

Om deze doelstellingen te bereiken organiseert Te Gek!? heel wat activiteiten die o.a. het belang om te praten over geestelijke gezondheid onder de aandacht brengen. Denk hierbij aan campagnes zoals de Open Geestdagen (jaarcampagne waarbij de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel gezamenlijk de deuren voor het brede publiek openzet), Wellicht (jaarcampagne over depressie) en Roes-t (jaarcampagne over problemen met alcohol, drugs en gokken) waarbij heel wat activiteiten zoals muziektheatertournees,  ‘Dat lucht op’ (campagne rond perinatale mentale), gezondheiddocumentaires, krantenbijlages … de revue passeren. Verder geeft Te Gek!? haar missie verder vorm via een scholenaanbod, Te Gekke wandelingen, Het hoofd … en werkt Te Gek!? met partners projecten uit zoals de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid.

Te Gek!? maakt deel uit van Psyche vzw. Een organisatie die samen met alle betrokken partners en belanghebbenden wil meebouwen aan een sterker geestelijk gezond Vlaanderen.

Meter Selah Sue
Peter Guy Swinnen

Waar Te Gek!? de opbrengst van Karavaan voor wil inzetten:

  • De onderzoeksgroep Health Innovation van UCLL zet samen met de onderzoeksgroep van Thomas More via een Tetraproject vanuit de overheid een project op rond ‘Spreken bespreekbaar maken’. Dit project wil aandacht/zorg voor de geestelijke gezondheid op en door het werk voorop zetten, en hierbij werken aan een open communicatieklimaat rond geestelijk welzijn in bedrijven. Te Gek!? wil als projectpartner blijven investeren in dit project en meezetelen in de begeleidingsgroep.
  • Het duurt gemiddeld 10 jaar voor iemand die worstelt met psychische problemen hulp zoekt. Daarom wil Te Gek!? een wegwijzer zijn naar de juiste hulp en op die manier hulp toegankelijker en bespreekbaarder maken.

  • Er bestaan nog veel misverstanden over psychische problemen. Daarom wil Te Gek!? uitgroeien tot dé vuurtoren m.b.t. informatie over geestelijke gezondheid en psychische problemen. Om deze missie te verstevigen, heeft Te Gek!? middelen nodig om haar informatie krachtiger en blijvend in beeld te brengen bij het brede publiek.

  • Door het succes van de eerste editie vindt in 2026 de tweede editie van de Open Geestdagen plaats. De opbrengst via Karavaan ondersteunt Te Gek!? om deze campagne inhoudelijk zo sterk en zichtbaar mogelijk te maken.

  • Te Gek!? wil de algemene werking van de scholencampagnes verder ondersteunen waarmee ze jongeren rechtstreeks in scholen bereikt.

  • Te Gek!? wil materialen ontwikkelen die mensen ondersteunen in hoe ze geestelijke gezondheid meer bespreekbaar kunnen maken, hen helpen bij het herkennen van signalen van psychisch problemen, enz. 
Play Video